Aanleg en renovatie van riolering

Rioleringswerken: aanleg en renovatie

Ons rioleringsnet zorgt voor de goede afvoer van uw afvalwater. Maar het is nog niet overal volledig uitgebouwd. En in sommige straten zijn oude leidingen aan vervanging toe. In opdracht van uw gemeente bestudeert water-link de ligging en toestand van de bestaande riolen. Op basis van die informatie stellen we samen met uw gemeente een investeringsplan op om riolering te vervangen of opnieuw aan te leggen.

Is uw straat aan de beurt voor zo’n upgrade van uw riolering? Dan brengen we u tijdig op de hoogte. U krijgt een uitnodiging voor een infovergadering vooraf. En ook tijdens de werkzaamheden geven we u regelmatig een stand van zaken.

Volgorde van de rioleringswerken

Hoe beslissen we welke knelpunten in ons netwerk we prioritair aanpakken? In de eerste plaats baseren we ons op hydraulische en structurele studies. Daarnaast kijken we naar het zoneringsplan dat het Vlaams Gewest voor elke gemeente opstelde. Daarin staat welke gebieden nog moeten aansluiten op een collectieve waterzuiveringsinstallatie. Ten slotte houden we rekening met geplande ‘bovengrondse’ werkzaamheden. Wordt er bijvoorbeeld ergens een fietspad aangelegd of een wegdek vernieuwd? Dan vermijden we overlast door op hetzelfde moment onze werken aan de riolering uit te voeren.

U zit met een specifieke vraag?