Antwerpen Haven

Dienstlevering

Drinkwater

Water-link is verantwoordelijk voor drinkwaterlevering.
De tarieven voor Antwerpen Haven kan u raadplegen bij Antwerpen.

Rioolbeheer

Voor rioolbeheer dient u zich te wenden tot het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (www.havenvanantwerpen.be).

Waterkwaliteit

Uw kraantjeswater is even veilig, gezond en lekker als flessenwater, en bovendien afvalvrij.
Lees meer over de kwaliteit, druk, samenstelling, hardheid en debiet van het water van water-link.