Attesten sociaal tarief

Sociaal tarief voor water aanvragen

Ontving u op 1 januari van dit jaar een overheidstoelage die u recht geeft op een sociaal tarief voor uw water? Dan meldt het Rijksregister dat eind april automatisch aan water-link.

Opgelet: die elektronische gegevensuitwisseling is een hulpmiddel – geen recht. Hou dus in de gaten of uw sociaal tarief voor water automatisch wordt geactiveerd. Is dat niet het geval? Vraag dan zelf een attest aan en dien dat bij ons in om uw sociaal tarief aan te vragen.

Hieronder vindt u de geldige attesten voor de aanvraag van een sociaal tarief voor water. Andere aanvaarden we niet.

U zit met een specifieke vraag?