Compensatie saneringsbijdrage 2020

Heeft u een brief ontvangen voor de compensatie saneringsbijdrage voor 2020?

Personen die recht hebben op een tegemoetkoming in de saneringsbijdrage voor het huishoudelijk waterverbruik ontvangen een korting via hun drinkwaterfactuur. Als dit niet via de drinkwaterfactuur kan, dan wordt er een compensatie overgeschreven naar hun bankrekening.

Wat moet u doen?

U heeft tijd tot 31 december 2020 voor het meedelen van uw rekeningnummer. U kan dit best hier digitaal doorgeven dan ontvangt u sneller uw compensatie.

Hou de volgende informatie bij de hand:

  • Uw referentienummer, dit vindt u op het strookje van de compensatiebrief.
  • Uw rijksregisternummer, dit vindt u op uw identiteitskaart of SIS-kaart.
  • Het rekeningnummer waarop de compensatie mag overgeschreven worden.

Rekeningnummer doorgeven

Slaagt u er niet in om uw gegevens digitaal door te geven dan kan u

  • het strookje onderaan de brief opsturen per post naar: water-link, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen
  • het strookje in de daarvoor voorziene brievenbus deponeren bij water-link, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen

Wat gebeurt er na het invoeren?

Ongeveer 10 weken nadat u ons de correcte gegevens heeft bezorgd, wordt de compensatie op uw bankrekening overgeschreven met de mededeling "compensatie saneringsbijdrage 2020".