De waterscan

Water is een kostbaar goed. Door er duurzamer mee om te springen, doet u het milieu en uw portemonnee een plezier. En water-link helpt u daarbij, met tips voor energiebesparende maatregelen.

Bij een waterscan komt een van onze medewerkers bij u langs. Hij:

  • bespreekt kort uw waterverbruik aan de hand van uw factuur

  • gaat door uw woning om te kijken of u water kunt besparen door uw gedrag aan te passen of andere toestellen te gebruiken

  • checkt of al uw waterinfrastructuur conform is en of er geen lood aanwezig is

  • voert lektesten uit

  • maakt een rapport van uw waterscan en overloopt dat met u om relevante info en tips aan te duiden

Wanneer is een waterscan gratis?

U betaalt niets voor uw waterscan als u een beschermde klant bent. Of als u:

  • wordt voorgedragen door een OCMW, al dan niet in het kader van de werking van de Lokale Adviescommissie voor debietsbegrenzing of afsluiting

  • wordt voorgedragen door een CAW of andere instelling voor schuldbemiddeling

  • een gratis energiescan achter de rug hebt en een waterscan actief aanvraagt

Voor die drie laatste gevallen gelden wel deze extra voorwaarden:

  • U staat achter het idee en de opzet van de waterscan en werkt dan ook spontaan mee als uw exploitant u daarvoor contacteert.
  • Uw reële waterverbruik moet blijk geven van besparingspotentieel. Concreet: uw verbruik is hoger dan 150 procent van het gemiddelde voor uw gezinstype. Die gemiddeldes vindt u in deze tabel:

de waterscan