Digitale watermeter

Waarom krijgt u een digitale watermeter?

De komende jaren krijgt iedereen binnen het leveringsgebied van water-link een nieuwe digitale watermeter.
Zowel bij bestaande watermeters die aan vervanging toe zijn, als bij nieuwe aansluitingen, plaatsen we een digitaal exemplaar.

Die nieuwe watermeter maakt het leven veel gemakkelijker én helpt u om minder water te verbruiken.

Om te komen tot deze grootschalige vervangingsoperatie is water-link niet over één nacht ijs gegaan. De digitale watermeter werd uitvoerig getest in een pilootproject bij 1.000 proefpersonen. Zij reageerden alvast enthousiast.

Hoe kan u van deze voordelen gebruik maken?

Wij plaatsen bij u een nieuwe digitale watermeter. Om van de voordelen van deze meter gebruik te kunnen maken, moet u die wel nog even activeren. Door het activeren van uw digitale watermeter geeft u toestemming aan water-link om uw persoonsgegevens te verwerken. 


U kan uw toestemming online geven door het invullen van het webformulier.

Alvorens het formulier in te vullen, dient u wel de privacyverklaring omtrent digitale meters te lezen.

Na uw toestemming zullen uw metergegevens voortaan automatisch worden doorgestuurd naar water-link en kan u gebruik maken van de voordelen van de digitale watermeter.

De activatie en de voordelen zijn kosteloos.
 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een digitale en een analoge watermeter?

De klassieke watermeter kan enkel meten hoeveel water u verbruikt. U moet zelf jaarlijks de meterstand doorgeven, of iemand in uw huis laten die de meterstanden opneemt. Na toestemming stuurt een digitale watermeter de meterstand automatisch door. U kunt uw verbruik dan zelf online opvolgen. Deze extra voordelen zijn enkel mogelijk als u de toestemming geeft. Voor rechtspersonen (bedrijven) is deze toestemming niet nodig.

 

 

Ik beschik over een digitale watermeter maar heb toch een meterbrief voor het opvragen van de jaarlijkse meterstand ontvangen. Hoe kan dit?

U ontvangt enkel een meterbrief indien u geen toestemming heeft gegeven voor het activeren van uw digitale meter. Voor rechtspersonen is de toestemming niet nodig. U kan alsnog uw toestemming geven via dit webformulier.

Welke informatie zie ik op het scherm van mijn digitale watermeter?

Bovenaan het scherm ziet u het serienummer van uw digitale watermeter (paars).

Daaronder zijn er twee schermen.

In het meest linkse (rood) ziet u een pijltje als u op dat moment water aan het verbruiken bent.

In het grote scherm (geel) ziet u de meterstand. De grote cijfers geven het verbruik sinds de plaatsing aan in kubieke meters (1.000 liter), de kleine cijfers geven het resterende verbruik aan in liters.

Onder de meterstand (groen) kunnen er meldingen zichtbaar zijn zoals LEAK, BURST, ...De meldingen die kunnen wijzen op een lek of breuk kan u terugvinden op uw portaal. Ze kunnen erop duiden dat er een probleem is.

Digitale Watermeter Scherm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke meldingen kan mijn digitale watermeter genereren?
Meldingen digitale watermeter

 

Verbruikt de digitale watermeter ook elektriciteit?

De digitale watermeter verbruikt stroom via een speciale ingebouwde batterij die tot het einde van de levensduur van de watermeter meegaat. Er is dus geen extra stroomtoevoer naar uw digitale watermeter nodig. 

Is de digitale watermeter verplicht?

U kan als klant de watermeter niet weigeren. De watermeter is eigendom van water-link. Water-link beslist welke technologie wordt gebruikt.

Ben ik verplicht om mijn meterstanden door te laten sturen?

Nee, als particuliere klant, bent u niet verplicht om uw meterstanden automatisch te laten doorsturen.

Als u uw toestemming wil geven, kan u het toestemmingsformulier op onze website in te vullen.

Voor rechtspersonen gebeurt dit automatisch.

Indien u geen toestemming geeft, zal u jaarlijks zoals voorheen een meterbrief ontvangen en dient u uw meterstand zelf door te geven

Wie kan mijn verbruiksdata zien? (indien u toestemming heeft gegeven)

Uw verbruiksdata zijn persoonsgegevens. Daarom heeft alleen u én een aantal werknemers van water-link hier toegang toe. Water-link zal uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden doorgeven of doorverkopen aan derde partijen voor gebruik voor eigen doeleinden.

Hoe gaat water-link met mijn data om?

Uw data worden opgeslagen op een beveiligde server en kunnen enkel door u en door een beperkt aantal werknemers van water-link worden geconsulteerd. De data worden 2 jaar bewaard en daarna geanonimiseerd. De data bevatten geen real-time gegevens maar worden slechts 1x per dag doorgegeven. Wij vragen particuliere klanten om  een formele toestemming om de gegevens door te sturen naar de server. Voor rechtspersonen is de toestemming niet nodig. 

U kan de privacy-verklaring omtrent digitale meters hier nalezen. Een algemene privacyverklaring vindt u hier.

Wie plaatst de digitale watermeter en hoe herken ik de installateur die de watermeter komt vervangen?
Digitale Watermeter Badge Installateur

 

De digitale watermeter wordt geplaatst door een installateur van water-link of een installateur die werkt in onze opdracht. Vraag de installateur gerust naar het legitimatiebewijs dat hij altijd bij zich heeft. Daarop staan zijn naam, het logo en de naam van water-link. Ook onderaannemers hebben altijd een legitimatiebewijs van water-link bij.

 

Geeft de digitale watermeter veel straling?

Er is geen gevaar op straling. Om de veiligheid van onze klanten te garanderen, hebben wij dit vooraf uitgebreid laten testen door een expert. De straling is niet te vergelijken met de straling die een GSM of WIFI-netwerk uitstraalt. Bovendien zijn de stralings-duurtijden extreem kort en bevindt de meter zicht vaak op plaatsen waar passage beperkt is zoals in kelders. Dit maakt dat de bijkomende stralingsbelasting verwaarloosbaar is.

Wat kost mij het vervangen van een digitale watermeter?

De vervanging van de watermeter is kosteloos. Water-link doet deze investering omdat we dankzij de nieuwe meters efficiënter kunnen werken en kosten kunnen besparen. Na uw toestemming, kan de meterstand vanop afstand worden krijgt water-link een beter zicht op het totale waterverbruik in het werkingsgebied. Hierdoor kunnen we het leidingnetwerk optimaliseren en lekverliezen terugdringen.

Wat gebeurt er met mijn oude watermeter?

De installateur neemt uw oude watermeter mee. Hij wordt daarna op een milieuvriendelijke manier verwerkt. U kan de oude watermeter niet bijhouden.

Hoe wijzig ik de afspraak voor de plaatsing van de digitale watermeter?

U kan uw afspraak bekijken en eventueel wijzigen via het afsprakenportaal. Indien u uw afspraak telefonisch hebt gemaakt, kan u bellen naar volgend telefoonnummer 09/365 48 98 (ma tem vrij van 08u30 tot 12u en van 13u en 16u).

Hoe zit het met mijn privacy?

Bij de vervangingsoperatie, heeft water-link ook oog voor uw privacy.

U krijgt de keuze om uw digitale watermeter al dan niet te activeren. Door het activeren van de watermeter, geeft u toestemming aan water-link om de digitale watermeter vanop afstand uit te lezen en de metergegevens te gebruiken (vb. voor facturatie).

Wanneer u ervoor kiest uw toestemming niet te geven, is de werking van de digitale watermeter gelijkaardig aan die van de ‘oude’ analoge watermeter.  

Voor meer info, lees onze privacyverklaring omtrent digitale meters

 

Digitale Watermeter Privacy