Skip to content

Duurzaamheid

Water is een schaars goed.

Samen moeten we leren om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Ook water-link denkt aan het milieu en tracht zoveel mogelijk communicatie digitaal te laten verlopen. Het is dus mogelijk dat jouw factuur nu digitaal verstuurd wordt in plaats van via post.

Water-link wil als grootste waterleverancier van Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in het zoeken naar oplossingen voor de droogteproblematiek.

Samen met onze klanten willen wij duurzaam handelen.

Duurzaamheidsnieuws

Duurzaamheidsrapport

Het eerste duurzaamheidsrapport van water-link toont onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid voor het jaar 2021 en beschrijft verschillende concrete duurzame initiatieven.  In vogelvlucht is onze duurzaamheidsstrategie gebouwd op 5 pijlers: de manieren waarop we leveringszekerheid inbouwen, veilig en gezond water produceren, zelf duurzamer werken, onze mensen betrokken en veerkrachtig houden, en nabije partner zijn voor al wie we van water voorzien. 

Het rapport is opgemaakt op basis van de Global Reporting Initiative (GRI) standaarden.

Duurzaamheidsrapport water-link 2021