Een nieuwe tariefstructuur voor water

Nieuwe tariefstructuur op uw waterrekening

Sinds 1 januari 2016 is de tariefstructuur van water veranderd. De Vlaamse regering wilde zo:

 • drinkwater in heel Vlaanderen op dezelfde manier aanrekenen

 • sociale correcties invoeren voor beschermde klanten

 • rationeel en duurzaam watergebruik stimuleren

Die uniforme tariefstructuur stemt de drie onderdelen op uw waterfactuur – drinkwater, afvoer en zuivering – beter op elkaar af.

Bekijk de nieuwe tariefstructuur voor:

Zelf uw waterrekening berekenen? Dat doet u met de simulator van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Veelgestelde vragen

Waarom is de tariefstructuur veranderd?

Met de gewijzigde tariefstructuur wilde de Vlaamse overheid:

 • de aanrekening van het drinkwater in Vlaanderen uniformiseren: alle watermaatschappijen gebruiken nu dezelfde tariefstructuur
 • sociale correcties uniformiseren: die worden nu voor alle onderdelen van de waterfactuur op dezelfde manier berekend
 • rationeel watergebruik stimuleren door de invoering van het comforttarief
Wanneer werd de nieuwe tariefstructuur ingevoerd?

Sinds 1 januari 2016 rekenen we uw waterverbruik aan volgens de nieuwe tariefstructuur.

Wanneer ben ik een huishoudelijke klant?

Gebruikt u uw drinkwater hoofdzakelijk voor doeleinden die te maken hebben met bewoning (koken, wassen, toilet, …)? Dan bent u een huishoudelijke klant.
Ons huishoudelijk tarief is bedoeld voor waterlevering aan wooneenheden zoals:

 • een eengezinswoning
 • een appartement met eigen watermeter
 • meerdere appartementen met een gemeenschappelijke watermeter
 • een tweede of studentenverblijf (zoals een appartement of studio)
 • een serviceflat

Gemengde situaties
Soms levert één watermeter zowel aan woon- als niet-wooneenheden. In dat geval spreken we over gemengd verbruik. Dit geldt bijvoorbeeld voor een:

 • handelspand of bedrijfsgebouw met een eengezinswoning
 • handelspand of bedrijfsgebouw met meerdere appartementen
 • landbouwbedrijf met gezinswoning
 • rusthuis

Betaalt u dan het huishoudelijke of niet-huishoudelijke tarief? Dat beoordelen we aan de hand van de concrete situatie.

Wanneer ben ik een niet-huishoudelijke klant?

Gebruikt u uw drinkwater vooral voor uw onderneming? Dan bent u een niet-huishoudelijke klant.
Ons niet-huishoudelijke tarief is bedoeld voor waterlevering aan niet-wooneenheden zoals:

 • een handelspand of bedrijfsgebouw
 • meerdere handelspanden met gemeenschappelijke watermeter
 • een watermeter voor de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw
 • een brandleiding in een appartementsgebouw, handelspand of bedrijfsgebouw
 • studentenkamers
 • een hotel of motel
 • een ziekenhuis
 • een landbouwbedrijf

Gemengde situaties
Soms levert één watermeter zowel aan woon- als niet-wooneenheden. In dat geval spreken we over gemengd verbruik. Dit geldt bijvoorbeeld voor een:

 • handelspand of bedrijfsgebouw met een eengezinswoning
 • handelspand of bedrijfsgebouw met meerdere appartementen
 • landbouwbedrijf met gezinswoning
 • rusthuis

Betaalt u dan het huishoudelijke of niet-huishoudelijke tarief? Dat beoordelen we aan de hand van de concrete situatie.

U zit met een specifieke vraag?