Facturen en openstaand saldo raadplegen

Krijg een zicht op jouw status via mijn water-link

Op mijn water-link kan je de volgende zaken raadplegen:

  • Facturen: je kan al jouw facturen bekijken en downloaden
  • Betalingen: je krijgt een overzicht van al jouw betalingen en terugstortingen van de voorbije jaren
  • Openstaand saldo: je kan terugvinden hoeveel je nog dient te betalen of tegoed heeft
  • Voorschot: je kan jouw huidig drie-maandelijks voorschot bekijken
  • Verbruik: je krijgt een overzicht van jouw voorbije jaarverbruiken

ga naar mijn water-link

Frequently asked questions

Waar vind ik mijn klantnummer en contractrekening?

Dankzij uw klantnummer en contractrekening vinden wij snel al uw gegevens terug. Beide staan op uw factuur.

Klantnummer
Uw klantnummer is het nummer waarmee u als bedrijf of persoon bij ons geregistreerd staat. U vindt het onder uw postadres op uw factuur:

Klantnummer op factuur

 

Contractrekening
Een contractrekening is gekoppeld aan een leveringscontract bij water-link. U kunt dus meerdere contactrekeningen hebben per klantnummer. U vindt de contractrekening onder uw postadres op de factuur, naast uw klantnummer.

Waar vind ik mijn rijksregisternummer?

Uw rijksregisternummer staat op uw Belgische identiteitskaart of verblijfstitel. Het begint altijd met uw geboortejaar.

Identiteitskaart achterkantIdentiteitskaart voorkant
 
Hebt u geen Belgisch rijksregisternummer?
Wilt u een waterleveringscontract maar hebt u geen rijksregisternummer? Laat u dan eerst registreren.

Registratie in Groot-Antwerpen
Woont u in Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem of Wilrijk? Registreer u dan via de Dienst Vreemdelingenzaken, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne.
Maak daarvoor een afspraak. Bel naar 03 292 26 26 of stuur een e-mail naar inschrijvingen@stad.antwerpen.be. Vermeld daarbij uw voornaam, familienaam, geboortedatum en reden voor uw afspraakverzoek.

Registratie in een andere gemeente
Woont u in Edegem, Hove, Kapellen, Kontich, Mortsel, Zwijndrecht of Burcht? Bezoek dan uw gemeentehuis voor een registratie in het bevolkingsregister.

Challenge us!