Factuur afrekening (huishoudelijk)

Afrekening van uw water als huishoudelijke klant

Is uw meterstand verwerkt? Dan ontvangt u een factuur met de afrekening van uw water.

Die berekening gebeurt op basis van uw waterverbruik sinds de vorige opname van uw meterstand. Daarvan trekken we het bedrag af dat u al betaalde met uw tussentijdse voorschotfacturen.

  • Is het totaal van de voorschotten niet voldoende om de kostprijs van uw waterverbruik te dekken? Dan moet u bijbetalen.

  • Is het totaal van de voorschotten hoger dan wat u daadwerkelijk verbruikte? Dan krijgt u een creditnota voor het verschil. Die verrekenen we met uw nog openstaande tussentijdse facturen. Betaalde u die al? Dan krijgt u het geld teruggestort.

U zit met een specifieke vraag?