Skip to content

Hoe kan ik best gescheiden riolering klaarleggen als ik werken doe?

Leggen we in jouw straat een gescheiden riolering aan? Dan vragen we je om je afvalwater en regenwater maximaal af te koppelen. Plan je daarvóór al werkzaamheden aan je oprit of voortuin? Dan voorzie je best meteen die afkoppelingen, of ten minste de nodige leidingen, zoals een aparte leiding voor je dakafvoer.

Lees meer in de brochure ‘Afkoppelen’. In de brochure ‘Rioolaansluitingen bij (ver)nieuwbouw’ vindt je welke diepteliggingen en tussenafstanden je in acht moet nemen.