Skip to content

Op welk niveau ligt de straatriolering?

Ben je bezig met een bouwproject met kelders? Dan is het belangrijk om te weten wat het niveau is van de straatriolering.

Om terugslag van water vanuit jouw kelderriolering te voorkomen, mag je die niet gravitair (zonder pomp) aansluiten op de riolering. Leg elke nieuwe aansluiting maximaal 80 cm onder het maaiveld. In sommige gevallen – bijvoorbeeld ondiep gelegen riolen – mag je nog minder diep gaan.

Is er een afwatering in je kelder nodig, bijvoorbeeld voor een wasmachine of de afloop van uw kelderoprit? Dan moet je die met een pompje aansluiten op de riolering.

Vul tijdig dit aanvraagformulier in. Daarna krijg je automatisch een offerte. Is je aanvraag onduidelijk? Dan neemt een van onze inspecteurs contact met jou op.