Skip to content

Waarvoor wordt een tijdelijke aansluiting (STP) gebruikt?

Bij werken of storingen

Er worden tijdelijke aansluiting (STP) in de straat geplaatst waaraan klanten drinkwater kunnen tappen, tijdens herstellingen aan het net. Ze zijn voorzien van een tapkraantje. Voor de actuele stand van zaken van een herstelling of om de locatie van de alternatieve drinkwatervoorziening te kennen kijkt u op www.waterstoring.be.

Thumbnail

 

 

Na storingen in de drinkwatervoorziening is het schoonspoelen van de leidingen de standaardprocedure, dit is nodig om de waterkwaliteit opnieuw te kunnen garanderen. Vrijkomend water wordt meestal via de riolering afgevoerd. Het is immers praktisch niet mogelijk om het water te hergebruiken. Deze spoelingen gaan door tot op het moment dat de staalnames van het spoelwater voldoen aan de kwaliteitsnormen voor drinkwater. Ook bij het onderhoud van het leidingennet is het soms noodzakelijk om de leidingen door te spoelen om de waterkwaliteit te kunnen garanderen

 

 

Water op uw werf

Thumbnail
Thumbnail

 

 

 

Heb je voor een kleine werf, het vullen van een zwembad of voor een andere tijdelijke activiteit, water nodig op een plaats waar je niet beschikt over gewone kranen? Dan kan je bij water-link een tijdelijke aansluiting (STP) huren die je kan aansluiten op een brandkraan (hydrant) in de straat. Deze tijdelijke aansluiting (STP) zijn voorzien van een watermeter. Er is een model voor kleine en voor grote afnames. Voor een grote bouwwerf is een werfaansluiting de beste keuze lees meer.

 

 

 

Waterlevering aan zeeschepen

Water-link levert drinkwater aan schepen in de haven met behulp van tijdelijke aansluiting (STP), lees meer.

 

Drinkwater voor evenementen

Heb je drinkwater nodig voor een evement? Dan kijk je best op deze pagina.