Skip to content

Wat is een keuring?

Elke drinkwateraansluiting, rioolaansluiting of drukverhogingsinstallatie moet vóór ingebruikname een keuring krijgen. Er wordt daarbij gecontroleerd of die voldoen aan alle technische voorschriften. Zo zijn we zeker dat verontreiniging van het drinkwater uitgesloten is.

Lees meer over keuringen