Skip to content

Wat moet ik voorzien van riolering bij renovatie?

Voer je een grondige verbouwing uit? Dan ben je verplicht om regen- en afvalwater apart op te vangen. Regenwater moet je bovendien, in deze volgorde:

  • maximaal hergebruiken, bijvoorbeeld door een regenwaterput met aftappunt te plaatsen
  • laten infiltreren in de bodem
  • lozen naar een natuurlijke afvoerweg zoals een gracht
  • lozen naar de straatriolering

Doe dat laatste pas als het echt niet anders kan en hou rekening met deze voorwaarden.

Je mag je nieuwe of vernieuwde binneninstallatie pas aansluiten op de riolering na een keuring.

Vraag je aansluiting voor afvalwater en/of regenwater aan via dit aanvraagformulier. Daarna krijg je automatisch een offerte. Is je aanvraag onduidelijk? Dan neemt een van onze inspecteurs contact met jou op.