Skip to content

Hoe kent water-link het aantal gedomicilieerde inwoners op mijn adres?

Voor de bepaling van het aantal gedomicilieerden voor de periode van 1 januari tot 31 december, baseren we ons op de toestand in het Rijksregister op 1 januari (sinds 2020). Je hoeft ons dus geen wijzigingen door te geven.

Indien er een afwijking bestaat tussen het aantal gedomicilieerde inwoners overgenomen uit het Rijksregister en de werkelijke toestand op 1 januari, kan je een rechtzetting bekomen op eenvoudige voorlegging van een attest van domicilie. Dit attest kan je aanvragen bij je gemeente- of stadsbestuur.

Bezorg het ons daarna via dit contactformulier.