Skip to content

Hoe worden mijn tussentijdse facturen berekend?

Om de drie maanden krijg je een tussentijdse factuur. Daarop vind je geen berekening van je werkelijke verbruik maar een vast voorschot – gebaseerd op je waterverbruik van vorig jaar.

Heb je nog maar pas een drinkwatercontract? Dan baseren we dat bedrag op het gemiddelde waterverbruik, tot we jouw werkelijke verbruik kennen.

Bekijk een voorbeeld van een tussentijdse factuur