Skip to content

Kan ik de aanmaningskosten laten annuleren?

Nee. We verzenden automatisch een aanmaningsbrief als het verschuldigde bedrag op de vervaldag nog niet op onze rekening staat. De aanmaningskosten die we daarvoor aanrekenen, kunnen we niet annuleren.

Hebt u de originele factuur niet gezien? Misschien is het nodig om je facturatieadres aan te passen. Of ontvang je facturen op een andere manier:

Aansluitende vragen