Skip to content

Moet ik de aanmaningskosten betalen als ik de factuur net betaald heb?

Ja. Want wij ontvingen jouw betaling pas na de vervaldatum. Dat is de enige datum waarmee wij rekening kunnen houden – niet met die van je overschrijving of de ontvangstdatum van de aanmaningsbrief.

Betaal de aanmaningskosten op hetzelfde rekeningnummer en geef je klantnummer op als referentie.

Wilt je in de toekomst aanmaningskosten vermijden? Noteer dan de vervaldatum van facturen in je agenda. Of vraag een domiciliëring aan.