Skip to content

Moet ik eigen waterwinning aangeven?

Ja. Want als eigen waterwinner betaal je de saneringsbijdrage voor zuivering van je afvalwater. Meld daarom iedere ingebruikname of stopzetting van eigen waterwinning aan de Vlaamse Milieumaatschappij.