Skip to content

Waarom betaal ik vastrecht?

Je vastrecht dekt je aandeel in de kosten voor:

  • beheer en onderhoud van het leidingennetwerk
  • saneringsinfrastructuur
  • administratieve verwerking van gegevens

Dat zijn vaste kosten, en dus onafhankelijk van je verbruik. Je betaalt ze daarom naast de variabele kosten voor je waterverbruik.