Skip to content

Wie betaalt wat als er maar één watermeter is voor meerdere wooneenheden?

In zo’n geval berekenen we het vastrecht voor de drie onderdelen van de waterfactuur door:

  • 100 euro per jaar aan te rekenen per wooneenheid
  • van die optelsom 20 euro per gedomicilieerde inwoner in het volledige gebouw af te trekken

Opgelet: het vastrecht kan nooit negatief worden. Ook als er in jouw gebouw gemiddeld meer dan vijf inwoners per wooneenheid zijn, trek je dus geen geld terug.

De variabele prijs hangt af van je verbruik:

  1. Voor een jaarlijks verbruik tot 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde inwoner betaalt je het basistarief.
  2. Voor alles wat je daarbovenop gebruikt, betaal je het dubbele: het comforttarief.