Skip to content

Waarom betaal ik een saneringsbijdrage?

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water betaalt iedere watervervuiler een bijdrage voor de opvang, afvoer en zuivering van afvalwater. Het principe is: de vervuiler betaalt.

De aanrekening van die bijdrage gebeurt op twee niveaus:

  • Gemeentelijke saneringsbijdrage of -vergoeding
    Het netwerk van riolen en grachten zorgt voor de afvoer van ons afvalwater. Die zijn de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. Daarom is het tarief van de saneringsbijdrage voor afvoer afhankelijk van je woonplaats. Voor de berekening van jouw bijdrage vermenigvuldigen we dat tarief met je verbruik.
  • Bovengemeentelijke saneringsbijdrage of -vergoeding
    Via de riolen gaat ons afvalwater naar de zuiveringsinstallaties van Aquafin. Die geven het – na zuivering – terug aan de natuur. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) coördineert dat proces – op bovengemeentelijk niveau. Het tarief van de saneringsbijdrage voor zuivering is daarom in alle Vlaamse gemeenten gelijk. Voor de berekening van jouw bijdrage vermenigvuldigen we dat tarief met je verbruik.