Skip to content

Wat kost mij het vervangen van een digitale watermeter?

De vervanging van de watermeter is kosteloos. Water-link doet deze investering omdat we dankzij de nieuwe meters efficiënter kunnen werken en kosten kunnen besparen. Nadat jij beschikt over een digitale watermeter, kan de meterstand vanop afstand worden krijgt water-link een beter zicht op het totale waterverbruik in het werkingsgebied. Hierdoor kunnen we het leidingnetwerk optimaliseren en lekverliezen terugdringen.