Skip to content

Wie krijgt een digitale watermeter?

De digitale watermeter is voor alle gezinnen en bedrijven in het werkingsgebied van water-link. De vervanging van de huidige watermeters duurt 3 jaar. Je zal tijdig gecontacteerd worden om een afspraak voor vervanging vast te leggen. Je hoeft daarvoor dus niets te doen. Sinds november 2018 installeren we ook standaard een digitale watermeter bij alle nieuwe aansluitingen.