Skip to content
  • 1 Huidige: Je vraag
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Klantgegevens

Start met een plus en dan de landcode, daarna volgt het zonenummer (zonder 0)
voor een vast telefoontoestel bvb 078/35.35.09 wordt het dan +3278353509. 
Voor een GSM-nummer bvb 0470/12.34.56 wordt het dan +32470123456. 

Verzending facturen

Moeten de facturen naar een syndicus of beheerder worden verzonden?
Verzending van facturen

Verzending naar een syndicus of beheerder

Adres van de syndicus of beheerder

Nieuw facturatie-adres

Wenst u de facturen te ontvangen via de post of via e-mail?

Eventuele opmerkingen

 

Heb je vragen over hoe water-link met jouw data omgaat? Bekijk dan hier ons privacybeleid.