Herstellen riolen en kolken

Herstelling riolering en kolken

Een netwerk van rioolbuizen vervoert uw afvalwater naar een waterzuiveringsinstallatie in uw buurt. Sluit u aan op een gescheiden rioolstelsel? Dan vloeit het regenwater via aparte buizen naar een waterloop.

Soms ontstaat er een scheurtje in zo’n ondergrondse buis. Het gevolg? De ontsnapte waterstroom kan de grond daarrond wegspoelen. Zodat er een holte ontstaat.

Bovengronds merkt u dat aan een verzakking in het wegdek of een inklinking van de bodem. Maar meestal komt het niet zover. Het gros van de lekken sporen we op omdat water opduikt waar dat niet hoort. Water-link grijpt dan snel in en voert de nodige herstellingen uit.

Spotte u een rioollek? Meld het dan met dit formulier.

U zit met een specifieke vraag?