Individuele behandeling afvalwater (IBA)

Wat is een IBA?

Een IBA is een Individuele Behandelingsinstallatie voor het zuiveren van Afvalwater. 
Sommige gebouwen kunnen niet worden aangesloten op de openbare riolering. Voor deze gebouwen dient het afvalwater individueel te worden gezuiverd. 

Hoe weet ik of ik een IBA moet plaatsen?

Of uw gebouw kan worden aangesloten op de openbare riolering vindt u terug in het zoneringsplan van uw gemeente. Dit kan u terugvinden via het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Selecteer uw straat en huisnummer. U ziet dan in welke zone uw perceel ligt. Is die rood gekleurd? Dan moet uw afvalwater individueel worden gezuiverd.

Wanneer plaats ik een IBA?

Bij verbouwing kan u vanaf de ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning contact opnemen met water-link. 

Vanuit de gemeente wordt er ook een meerjarenplanning opgemaakt voor de installatie van IBA's voor bestaande gebouwen in rode zones. Ze geven daarbij voorrang aan kwetsbare regio’s zoals natuur- en waterwinningsgebieden. Zodra u aan de beurt bent, krijgt u daarvan een melding.

Water-link zorgt binnen uw gemeente voor collectieve aankoop, plaatsing en onderhoud van IBA’s. U betaalt daarvoor – net zoals bij een rioolaansluiting – een eenmalige aansluitingsvergoeding en saneringsbijdrage. Op die manier krijgt u dezelfde service als inwoners die aangesloten zijn op de openbare riolering – tegen dezelfde prijs.

Zorgt u liever zelf voor de installatie en het onderhoud van uw IBA? Dan betaalt u geen aansluitingskosten en jaarlijkse onderhoudsbijdrage. Uw rioolbeheerder komt dan wel controleren of uw installatie goed werkt.

Korting voor IBA's

Zuivert u uw huishoudelijk afvalwater met een eigen IBA? Dan kan u een korting krijgen op uw waterfactuur.

De belangrijkste voorwaarden daarvoor zijn:

* Uw woning was niet aansluitbaar op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin toen de IBA werd gebouwd.
* De bouw en het onderhoud van de IBA is conform de Code van Goede Praktijk en VLAREM II.

* Uw IBA ligt volgens het zonderingsplan van je gemeente in een individueel te zuiveren zone. 


Vraag bij uw gemeentebestuur een attest dat de conformiteit en het correcte onderhoud van uw IBA bevestigt. Uw gemeente of water-link kan daarvoor uw IBA controleren of u vragen om een wateranalyse door een onafhankelijk labo voor te leggen.

Dit attest is maximaal vijf jaar geldig. Bezorg hier het formulier aan water-link om uw vrijstelling te krijgen.

Krijgt uw straat later toch riolering? Dan moet u uw woning daarop aansluiten. Uw vrijstelling zal dan ook vervallen.

 

Bekijk zeker de brochure IBA: Kennismaking en de brochure IBA: Collectief

U zit met een specifieke vraag?