Individuele behandeling afvalwater (IBA)

IBA: waterzuivering door Individuele Behandeling van Afvalwater

Voor alle Vlaamse steden en gemeenten bestaat er een zoneringsplan. Daarin staat van welke woningen:

  • het afvalwater via de openbare riolering wordt gezuiverd in een collectieve zuiveringsinstallatie
  • het afvalwater individueel wordt gezuiverd

Het zoneringsplan van uw gemeente vindt u via het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Selecteer uw straat en huisnummer. U ziet dan in welke zone uw perceel ligt. Is die rood gekleurd? Dan moet uw afvalwater individueel worden gezuiverd.

Waterzuivering in een IBA-zone

Als u gaat bouwen of verbouwen, verplicht uw stedenbouwkundige vergunning u om uw afvalwater individueel te zuiveren. Hebt u die vergunning ontvangen? Dan neemt u of uw architect contact op met water-link.

Ook voor uw bestaande woning in een rode zone is er een oplossing nodig. Uw gemeente en rioolbeheerder maken een meerjarenplanning voor de installatie van de IBA’s. Ze geven daarbij voorrang aan kwetsbare regio’s zoals natuur- en waterwinningsgebieden. Zodra u aan de beurt bent, krijgt u daarvan een melding.

Water-link zorgt binnen uw gemeente voor collectieve aankoop, plaatsing en onderhoud van IBA’s. U betaalt daarvoor – net zoals bij een rioolaansluiting – een eenmalige aansluitingsvergoeding en saneringsbijdrage. Op die manier krijgt u dezelfde service als inwoners die aangesloten zijn op de openbare riolering – tegen dezelfde prijs.

Zorgt u liever zelf voor de installatie en het onderhoud van uw IBA? Dan betaalt u geen aansluitingskosten en jaarlijkse onderhoudsbijdrage. Uw rioolbeheerder komt dan wel controleren of uw installatie goed werkt.

IBA: korting en subsidies bij eigen waterzuivering

Zuivert u uw huishoudelijk afvalwater met een eigen IBA? Dan krijgt u soms een korting op uw waterfactuur.

De belangrijkste voorwaarden daarvoor zijn:

  • Uw woning was niet aansluitbaar op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin toen de IBA werd gebouwd.
  • De bouw en het onderhoud van de IBA is conform de Code van Goede Praktijk en VLAREM II.

Vraag bij uw gemeentebestuur een attest dat de conformiteit en het correcte onderhoud van uw IBA bevestigt. Uw gemeente of water-link kan daarvoor uw IBA controleren of u vragen om een wateranalyse door een onafhankelijk labo voor te leggen.

Dit attest is maximaal vijf jaar geldig. Bezorg het aan uw drinkwatermaatschappij om uw vrijstelling te krijgen.

Krijgt uw straat later toch riolering? Dan moet u uw woning daarop aansluiten. Uw vrijstelling zal dan ook vervallen.

U zit met een specifieke vraag?