Skip to content

Industrie

Uw processen zeker van water Duurzaam, op maat

Tal van ondernemingen, investeerders en havens vertrouwen op ons water voor hun processen, onze expertise, ons assetbeheer, onze technologische knowhow en ons netwerk. 

Concreet project of eerste kennismaking? 

Snel naar

Good Quality

Zeker van kwaliteit en debiet

Juiste waterkwaliteit en hoeveelheid, geleverd op maat

Planet Earth

Hart voor mens & milieu

Duurzaam van bij de bron

Marktconforme prijs

Marktconforme prijs

Waaier van technologische oplossingen, hybride productie

 

Passende waterkwaliteit helpt besparen

Haal exact het water binnen dat uw processen nodig hebben

Hybride productie maakt zeker

Omdat we werken met verschillende bronnen en technieken, schakelen we de technologie in die het beste bij uw context en noden past. Via die hybride werking houden we duurzaamheid en zekerheid in balans. Zo hanteren we een duurzaam 'watervalsysteem' op basis van bron en productietechniek: 

 

Zoet oppervlaktewater

Zoet oppervlaktewater

dat anders toch in brakwater en zee zou terechtkomen

Hergebruik

Hergebruik

van gezuiverd afvalwater of gebruikt koelwater

Ontzouting

Ontzouting

van brakwater

Ontzouting zeewater

Ontzouting 

van zeewater

Minder Duurzaam

 

Zeer duurzaam Zeer duurzaam

 

Minder Duurzaam

 

Induss I - technieker

Zeker is duurzaam, duurzaam is zeker

Spaarbekkens in natuurgebied. Hemelwaterplannen. Circulaire toepassingen. Samenwerkingen met universiteiten. Samenwerkingsakkoorden met spelers in het veld. Lekopsporing via satellieten. Investeringen in nieuwe sites en installaties.

En ook aan de binnenzijde loopt bij ons een MVO-strategie. Op tal van manieren zetten we in op een duurzaam, klimaatrobuust watersysteem voor generaties vandaag en morgen. 

Spaarbekken duurzaam

VRAAG UW WATERSCAN AAN

NAAR DE EFFICIËNTSTE WATERBEHANDELING? 

VRAAG DAN UW WATERSCAN AAN

We brengen in kaart welk en hoeveel water u nodig heeft. Welke ruwwaterbronnen zijn beschikbaar? We aan met uw data en stalen aan de slag en komen tot een concept voor waterbehandeling. 

 

Daarop kan een praktische pilot volgen, onsite of offsite. 

Unieke samenwerking

Wij leveren water aan bijna 200.000 klanten. Staan in voor 40% van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen. Onze 140 jaar expertise werken dus ook voor uw onderneming.

Net dankzij onze link met de overheden en agentschappen hebben we de ruimte om water op maat te leveren aan een martkconforme prijs. Even goed zetten we in op innovatieve pilots en langetermijnonderzoek naar trends. Kennis en ervaring die we met u delen.

Citroen afspoelen

Mee met inzichten en trends in water

 • Hergebruik afvalwater Aquafin operationeel in 2024

  Citroen afspoelen water
 • Virtueel bezoek aan onze nieuwe brakwatersite

  Brakwaterfabriek virtueel
 • Greep op de totale kost van je waterproductie

  Digitale Watermeter
 • Moet ik ontzouten om zeker te zijn van proceswater

  Vorst kraan

Contacteer onze teams

 • Tom Van Vlaenderen

  Key Account Manager
  M +32 472 28 52 36
  Tom Van, Vlaenderen
 • Karmen Verstuyft

  Key Account Manager
  M +32 476 98 07 92
  Karmen Verstuyft
 • Carl Vanhoutte

  Key Account Manager
  M +32 470 20 35 39
  Carl Vanhoutte
 • Koen Janssen

  Sales Manager
  M +32 473 24 67 07
  Koen Janssen
 • Vanessa Lardenoit

  Sales Support Officer
  M +32 488 24 96 99
  Vanessa Lardenoit

water-link vandaag

BIJNA 200.000 KLANTEN   |   56.491.036 M3 GELEVERD AAN INDUSTRIE IN 2020

6 PRODUCTIESITES   |   9,8 MILJOEN M3 LEVERING BEHANDELD WATER AAN DE INDUSTRIE

16.071 M3 VOLUME BULKWATER   |   22 MEDEWERKERS

5 redenen om met ons te werken

Leveringszekerheid                                      Duurzame planeet                                Marktconforme prijs                                     Fijn Samenwerken                                  Innovatie op snelheid

Leveringszekerheid   |   Duurzame werking   | Marktconforme prijs   |   Fijn samenwerken   |   Innovatie op snelheid