Skip to content

Alternatieve ruwwaterbronnen

Gezuiverd afvalwater

De populatie en verstedelijking nemen toe. De grondwaterreserves dalen en zoet water wordt een steeds kostbaarder product. Bovendien wordt in industriële productieprocessen vaak onnodig leidingwater verbruikt.

Duurzaam omgaan met natuurlijke bronnen is met andere woorden de boodschap. Het hergebruik van gezuiverd afvalwater kadert volledig in deze filosofie. Op deze manier wordt het water niet beschouwd als afvalproduct, maar vormt het opnieuw een belangrijke bron voor het productieproces. Er moet dus minder drinkwater verbruikt, minder grondwater opgepompt en minder afvalwater geloosd worden en dat alles draagt bij tot een groener bedrijfsimago.

Op basis van een initiële haalbaarheidsstudie brengt water-link uw volledige waterbalans in kaart, wordt de huidige werking van de waterzuivering geëvalueerd en worden eventuele bottlenecks met betrekking tot afvalwaterhergebruik besproken. In een volgende fase kan aan de hand van een Waterscan zowel de technische, als de economische haalbaarheid onderzocht worden. Op basis van de resultaten van deze studie kan een full-scale design uitgewerkt en voorgesteld worden. Bij afvalwaterhergebruik is het doorgaans ook nodig de lozingsvergunning te herzien en aangepaste lozingsnormen te vragen. Ook daar kan water-link u bij begeleiden!

Induss I_luchtfoto

Spui van koeltorens

Vele industriële complexen gebruiken grote hoeveelheden koelwater, dat continue moeten worden aangemaakt en worden getransporteerd naar de koeltorens op de site.
Waterdamp verlaat de koeltoren als gas en meer ingedikte water blijft achter. De zoutconcentratie van het overblijvende koelwater stijgt en de geleidbaarheid neemt toe.

Om corrosie van de koeltoren te voorkomen wordt bij een bepaald setpunt, een deel van het ingedikte koelwater verwijderd of gespuid en aangevuld met vers koelwater.
Het ingedikte koelwater bevat naast een verhoogde zoutconcentratie, resten van biocides, organische vervuiling en residu’s van een waaier van waterbehandelingsproducten.
Het hergebruik van de spui van koeltorens kan vanuit ecologisch en economisch standpunt een mooie oplossing bieden onder bepaalde omstandigheden.

De zuivering van de spui gebeurt meestal met een combinatie van ultrafiltratie (UF) en reverse osmosis (RO), maar andere technieken zoals electro-dialyse, .. beginnen de grens van de economische haalbaarheid te benaderen.

Induss by water-link

Condensaatwater

Op het moment dat stoom condenseert, wordt condensaatwater gevormd. Een condensaatsysteem is een tweefasensysteem, waarbij er zich tegelijk een gas (stoom) en een vloeistof (condensaat) in de leidingen bevinden. Beiden worden van elkaar gescheiden door condenspotten.
Het gebruik van condensaat kan vanuit energetisch oogpunt erg nuttig zijn omdat het vaak op hoge temperatuur kan terugkeren naar de stoomketel. Bovendien is het al van een bijzonder goede kwaliteit en bevat het weinig of geen zouten.
Maar bij het transport naar het stoomketelhuis kunnen er vanuit het leidingnetwerk onzuiverheden in het condensaatwater terechtkomen. Hierdoor moet het condensaat, voor het opnieuw gebruikt wordt, in sommige gevallen ‘gepolished’ worden. Dit gebeurt meestal met ionenwisseling.

Induss I_straat 1

Brakwater

Induss I