Bepaling van microcystinen adv ELISA

Deze enzyme gelinkte Immuno Sorbent Assay is een methode voor de kwantitatieve meting van opgeloste microcystinen in water.

Microcystines zijn toxines geproduceerd door cyanobacteriën, ook wel blauwgroene algen genoemd, die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren. Waterbloei van deze organismen ontwikkelt zich vaak in voedselrijke (eutrofe) wateren.

De test is van toepassing op oppervlakte- en drinkwater en heeft een kwantificeringsgrens van minder dan 1 μg / l.

Wereldwijd wordt eutrofiëring beschouwd als de belangrijkste kwestie van de waterkwaliteit. Gevolgen van eutrofiëring zijn onder andere de bloei van blauwgroene algen, vertroebeling van het water en het verdwijnen van ondergedompelde waterplanten. Vooral de overlast te wijten aan de groei van cyanobacteriën is het ernstigst, omdat toxines kunnen vrijkomen als de bloei verslechtert.

Een ander aspect is het optreden van zuurstofverarming in geval van sterfte. In dergelijke gevallen is het water niet langer geschikt voor recreatie of drinkwaterproductie.

De gezondheidsgebaseerde normen voor microcystines zijn: 1 μg/l voor drinkwater en 20 μg/l voor recreatiewateren.

Daarom kan deze ELISA-test voor microcystines zeer nuttig zijn. Het voldoet aan de ISO 15089-norm voor milieugerelateerde immuniteitsassays en de methode is geaccrediteerd door BELAC.