Skip to content

Centraal

Water zuiveren voor de industrie kan centraal gebeuren. Het water van verschillende bedrijven wordt dan gecollecteerd via een pijpleidingnetwerk en gemeenschappelijk behandeld in een centrale waterzuivering.

Het gezamenlijk zuiveren van afvalwater biedt heel wat voordelen. Meestal kan een hogere graad van efficiëntie behaald worden met een lager energieverbruik. Ook kan het ene afvalwater het andere aanvullen, zodat er geen dure additieven gebruikt moeten worden. Bovendien kan het water na zuivering opnieuw opgewerkt worden tot proceswater, zodat bedrijven het opnieuw kunnen benutten. Doorgaans dalen dan ook de kosten.

De installatie kan offsite gebouwd worden, waardoor er ruimte gespaard wordt. Ze kan ook buiten eventuele ATEX-zones gebouwd worden, waardoor de investering beperkt wordt.

Water-link kan een dergelijke installatie van A tot Z ontwikkelen, bouwen en exploiteren en heeft reeds ervaring met de bouw van een centrale waterzuiveringsinstallatie voor verschillende bedrijven.

Relevante referenties