Skip to content

Chemische waterbehandeling

industrie

Naast mechanische voorbehandeling van water is het chemisch nabehandelen van water vaak noodzakelijk om corrosie, afzettingen en microbiologische groei in diverse industriële installaties tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn de chemische waterbehandeling van stoomketels, koeltorens, condensoren.

Daarom heeft de keuze van de waterbehandeling een directe invloed op de levensduur van de ketel.

De aanwezigheid van de minste hoeveelheid calcium, zouten of zuurstof zal – afhankelijk van de werkingsdruk van stoomketels – onvermijdelijk afzettingen of corrosie veroorzaken. Een chemische waterbehandeling zal die corrosie en afzettingsdruk verlagen, zodat de systemen optimaal kunnen blijven werken zonder onverwachte stilstanden. Bovendien zal ook de levensduur van de installaties gemaximaliseerd worden.

De ingenieurs van water-link kunnen u bijstaan bij de chemische waterbehandeling van koelsystemen en stoomketels. Op basis van een uitgebreide screening van de waterbron wordt een passende chemische waterbehandeling voorgesteld, rekening houdend met eventuele lozingseisen voor het afvalwater.

Relevante referenties