Skip to content

Condensaatwater

Wanneer stoom condenseert, wordt er condensaat gevormd. Bij de meeste processen gaat er ook een groot deel van de stoom verloren. Dit is stoom die niet terugkomt in de vorm van condensaat en dus verloren gaat tijdens het proces of in het eindproduct.

Het condensaat dat gevormd wordt, is in de meeste gevallen al van een goede kwaliteit omdat het weinig tot geen zouten bevat. Bovendien heeft het meestal nog een hoge temperatuur van bv. 90 – 100°C en is het dus waardevol om te gaan herbruiken. In sommige gevallen is het wel zo dat er een condensaatbehandeling nodig is om het opnieuw op te werken tot de kwaliteit, vergelijkbaar met het verse ultrapuur water.

Meestal wordt ionenwisseling ingezet als ‘polishing’ methode voor het behandelen van condensaatwater.

Water-link heeft hierbij ervaring met diverse condensaatbehandelingstechnieken zoals mengbed en UV-behandeling.

Relevante referenties