Skip to content

Effluent of gezuiverd afvalwater

Effluent of gezuiverd afvalwater

Bij de meeste industriële productieprocessen wordt afvalwater gegenereerd. Voor het water geloosd kan worden in riool- of oppervlaktewater, conform de lozingsnormen, moet het vaak nog behandeld worden in een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).

Het beheer van deze AWZI is vaak arbeidsintensief en kan bij suboptimaal beheer invloed hebben op het volledige productieproces van het bedrijf. Bovendien willen steeds meer bedrijven enkel focussen op hun kernactiviteiten en worden waterzuiveringsinstallaties soms stiefmoederlijk behandeld.

Maar ook als je een nieuwe waterzuiveringsinstallatie moet bouwen, een bestaande installatie uitbreiden of vernieuwen, of als je overweegt om afvalwater te gaan hergebruiken, kan water-link jou hier volledig in bijstaan.

industrie technieker