Skip to content

Exploitatie & onderhoud

Voor veel bedrijven is de uitbating en het onderhoud van hun waterbehandeling een bijzaak. Operatoren en technici nemen het bij hun hoofdpakket, maar krijgen niet voldoende tijd en middelen om zich te verdiepen en te verfijnen in de waterbehandeling.

Voor water-link is waterbehandeling de hoofdzaak. Ons team is enkel bezig met waterbehandeling en kan daar dan ook verregaande expertise in voorleggen.

Daarom kan water-link bedrijven bijstaan om het klein onderhoud, zoals periodieke reinigingen of zelfs de volledige uitbating van hun waterbehandeling, over te nemen. Doorgedreven kennis en ervaring kunnen het verschil maken tussen preventief en curatief onderhoud, tussen productie en stilstand.

Relevante referenties