Gedemineraliseerd water

Gedemineraliseerd water wordt gebruikt in de industrie als grondstof voor de aanmaak van allerlei producten en als ketelvoedingswater. Verschillende technieken, gaande van een lage naar hoge zuiveringsgraad, worden ingezet.

De keuze van de techniek is vooral afhankelijk van de ruwwaterbron. Bij hoge geleidbaarheden, zoals bijvoorbeeld bij oppervlaktewater, genieten membraantechnologiën, zoals ultrafiltratie, omgekeerde osmose en een eventuele polishing stap met elektrodeionisatie, de voorkeur.

Wanneer men vertrekt van lagere geleidbaarheden, wordt eerder geopteerd voor ionenwisseling door middel van een kationfilter, anionfilter en eventueel een mengbed als nabehandeling.

De meeste industrieën zoals textiel, voeding of de auto-industrie maken gebruik van lagedrukstoom en ketelvoedingswater met een geleidbaarheid, lager dan 5 microS/cm. De (petro)chemische sector maakt eerder gebruik van hogedrukstoom en het daarbij horende ultrapuur water met een geleidbaarheid die vaak lager ligt dan 0,5 microS/cm.

Daag ons uit

Wil je meer weten?