Haalbaarheidsstudie

water-link industrie

Vaak staan bedrijven voor grote investeringsbeslissingen op het vlak van waterzuivering of waterbehandeling. Wij bekijken dan verschillende scenario’s, waarbij het bedrijf zelf instaat voor de bouw en engineering, in samenwerking met constructeurs of EPC-contractoren.

Er kan daarnaast ook gekozen worden om samen te werken met een partnerbedrijf dat en/of instaat voor de financiering van de installatie en/of onderhoud en exploitatie ervan.

Om de verschillende scenario’s in kaart te kunnen brengen, kan een haalbaarheidsstudie op technisch en financieel vlak noodzakelijk zijn.

Water-link heeft een ruime ervaring met de opmaak van dergelijke studies en kan de klant hierin bijstaan.

De investerings- en operationele kosten worden in kaart gebracht en daarna worden de haalbaarheid en de financiële resultaten van de verschillende scenario’s of concepten met elkaar vergeleken. Op die manier kan de klant een doordachte keuze maken tussen de verschillende scenario’s.

Daag ons uit

Wil je meer weten?