Skip to content

Hergebruik afvalwater

De populatie en verstedelijking nemen toe. De grondwaterreserves dalen en zoet water wordt een steeds kostbaarder product. Bovendien wordt in industriële productieprocessen vaak onnodig leidingwater verbruikt.

Duurzaam omgaan met natuurlijke bronnen is met andere woorden de boodschap. Het hergebruik van gezuiverd afvalwater kadert volledig in deze filosofie. Op deze manier wordt het water niet beschouwd als afvalproduct, maar vormt het opnieuw een belangrijke bron voor het productieproces. Er moet dus minder drinkwater verbruikt, minder grondwater opgepompt en minder afvalwater geloosd worden en dat alles draagt bij tot een groener bedrijfsimago.

Op basis van een voorstudie brengt water-link uw volledige waterzuivering in kaart, wordt de huidige werking geëvalueerd en worden eventuele bottlenecks met betrekking tot afvalwaterhergebruik opgelijst. In een volgende fase kan aan de hand van een pilootstudie zowel de technische, als de economische haalbaarheid onderzocht worden. Op basis van de resultaten van deze studie kan een full-scale design uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Bij afvalwaterhergebruik is het doorgaans ook nodig de lozingsvergunning te herzien en aangepaste lozingsnormen te vragen. Ook daar kan water-link u bij begeleiden!

Relevante referenties