Skip to content

Koelwater

Koeltorens worden in allerlei sectoren gebruikt om industriële processen te koelen. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van koelwater, omwille van de grote warmteopnamecapaciteit van water.

Omdat water een schaars goed is, wordt koelwater in koeltorens gerecirculeerd. Omdat een groot deel van het water daarbij verdampt, krijgt men een opconcentratie van zouten in het koelwater. Om afzettingen van allerlei hardheidszouten op warmtewisselaars te vermijden, moet er af en toe gespuid te worden. Hoe beter de waterkwaliteit, hoe hoger het aantal keer dat het water kan gerecirculeerd worden en dus hoe minder spuiverliezen en chemicaliën er nodig zijn om het water te behandelen.

Ionenwisseling en membraanfiltratietechnieken zijn technologiën die ingezet worden voor de aanmaak van koelwater. Wanneer een geschikte waterkwaliteit verkregen is, wordt het water verder geconditioneerd in de koeltoren door middel van chemicaliën. Dit om corrosie tegen te gaan en bepaalde hardheidszouten in oplossing te houden.

Zowel de voorbehandeling als de chemische waterbehandeling zijn cruciaal voor de goede werking van een koeltoren met een stabiel proces tot gevolg. Koelwaterproblemen kunnen immers leiden tot onverwachte productiestops en hoge operationele kosten.

Relevante referenties