PCR

Bacteriologische controle van drinkwater is grotendeels afhankelijk van klassieke plaatmethoden, zoals voorgeschreven door de Europese wetgeving. Dit impliceert dat resultaten doorgaans na 48 uur beschikbaar zijn.

Wanneer dringende resultaten vereist zijn, in geval van besmetting in het distributienetwerk of in een productie-installatie, zijn snelle methoden noodzakelijk.

Met de Polymerase Kettingreactie (Polymerase Chain Reaction) techniek worden verschillende stukken genetische code, karakteristiek voor de doelsoort, snel vermenigvuldigd en gedetecteerd.

De analyse op zich duurt slechts 2 uur. In ons laboratorium voeren we real-time PCR-tests uit.

De detectie van het doel-DNA vindt plaats terwijl de PCR nog steeds loopt. Dit wordt gerealiseerd door fluorescente sondes te gebruiken. Deze techniek is sneller dan 'End Point' PCR en er is minder kans op contaminatie omdat de reageerbuisjes gedurende de hele cyclus gesloten blijven. Real-time PCR kan kwalitatief of kwantitatief zijn.

Op dit moment wordt real-time PCR gebruikt voor Salmonella en Campylobacter. De tests zijn AFNOR gevalideerd.