Skip to content

Proceswater van drinkwaterkwaliteit

Industriële bedrijven hebben nood aan bedrijfszekere leveringen van water, en als betrouwbare leverancier willen we daar voor zorgen.

Water-link heeft in de haven van Antwerpen een volledig netwerk uitgebouwd voor de levering van proceswater van drinkwaterkwaliteit. Dit eigen netwerk heeft water-link in staat gesteld om ononderbroken water te leveren aan de industrie voor nu meer dan 40 jaar.

Omdat leveringszekerheid een sleutelelement is voor de industriële bedrijven, heeft water-link sterk geïnvesteerd in de redundantie van haar leidingnetwerk. 

Om tegemoet te komen aan de uitbreidingen in de haven zal water-link in de nabij toekomst investeren in bijkomende productiecapaciteit en haar leidingnetwerk verder uitbouwen waar nodig om toekomstgericht deze leveringszekerheid in de haven verder te garanderen.

De kwaliteit van het proceswater is constant en hoog. De kwaliteit wordt gegarandeerd aan de bedrijven zodat ze hiervan ontzorgd zijn. Deze kwaliteit wordt op een quasi permanente basis gemonitord en water-link zorgt ervoor dat deze constant blijft.

Netwerk :

Kaartje Proceswater