Skip to content

On-site

Bij de meeste industriële productieprocessen wordt afvalwater gegenereerd. Voor het water geloosd kan worden in riool- of oppervlaktewater, conform de lozingsnormen, moet het vaak nog behandeld worden in een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).

Het beheer van deze AWZI is vaak arbeidsintensief en kan bij suboptimaal beheer invloed hebben op het volledige productieproces van het bedrijf. Bovendien willen steeds meer bedrijven enkel focussen op hun kernactiviteiten en worden waterzuiveringsinstallaties soms stiefmoederlijk behandeld. In dat geval kan water-link instaan voor de exploitatie en onderhoud van uw installatie. Maar ook als u een nieuwe waterzuiveringsinstallatie moet bouwen, een bestaande installatie uitbreiden of vernieuwen, of als u overweegt om afvalwater te gaan hergebruiken, kan water-link u hier volledig in bijstaan!

Relevante referenties