Skip to content

Volledige integratie: circular

Gesloten kringloop

Bij waterhergebruik wordt regelmatig gedacht aan het hergebruiken van gezuiverd effluent van een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Maar er zijn binnen een bedrijf vaak ook andere afvalwaterstromen die nog energie, grondstoffen of bruikbaar water bevatten. Denk maar aan het hergebruiken van condensaatstromen voor ketelvoedingswater, spuistromen van koeltorens die opnieuw opgewerkt worden tot proceswater, concentraatstromen die nog nuttige componenten bevatten.

Water-link denkt met u mee om de meest duurzame oplossingen te vinden en houdt hierbij steeds rekening met de best beschikbare technieken.

Waterzuivering met Nereus

 

Logo Nereus Interreg

 

Nereus is een innovatieve technologie die ruw water omzet naar puur water. Keramische roterende membranen zuiveren regenwater en grijs afvalwater van verschillende kwaliteit, met drinkbaar water als eindresultaat.

Met Nereus investeert water-link in het hergebruik van water. In tijden van klimaatverandering is dat noodzakelijk om onze natuurlijke watervoorraden niet uit te putten.

Nereus is bovendien heel duurzame technologie. Onder meer omdat we slim gebruikmaken van warmte en warmterecuperatie, is er minder energie nodig voor de verschillende zuiveringsstappen. Bovendien springen we spaarzaam om met chemicaliën.

Door verder te kijken dan klassieke zuivering halen we méér uit de afvalstroom. Daaruit onttrekken we nu zuiver water, waardoor de klassieke MBR-functie overbodig is. En het resultaat is zuiverder dan drinkwater. Afhankelijk van de toepassing voegen we mineralen toe om de drinkwaternorm te halen.

Het grote voordeel van Nereus? Voor de klant is de recyclage van zijn eigen water niet duurder dan de aankoop van water bij zijn lokale waterbedrijf.

Deze innovatieve technologie richt zich tot verschillende doelgroepen: 

  • industriële klanten met grote afvalwaterstromen en nood aan gedemineraliseerd water (zoals de voedingsindustrie)
  • projectontwikkelaars, gemeenten en stadsbesturen die duurzaam willen renoveren of bouwen op wijkniveau

Meer weten over decentraal circulair watergebruik? Neem contact met ons op.

De voordelen

  • Ruw water wordt puur water.
  • Het zuiveringsproces verloopt decentraal, bij de klant.
  • De technologie is duurzaam door een laag verbruik van energie. En kostenneutraal ten opzichte van leidingwater .
  • We onttrekken puur water en behouden een reststroom waaruit grondstoffen kunnen worden gerecupereerd. Daardoor sluiten we de kringloop.

Meer informatie


Dit project wordt gesteund door Interreg 2 Zeeën. https://www.nereus-project.eu/

Relevante referenties