Skip to content

Centrale waterproductie en levering via pijpleidingen

 

Vaak staan bedrijven voor grote investeringsbeslissingen op het vlak van waterbehandeling, waarbij het bedrijf zelf instaat voor de bouw en engineering, in samenwerking met constructeurs of EPC-contractoren.

Productie van demiwater en proceswater voor de industrie kan ook centraal gebeuren.

Het water voor verschillende bedrijven wordt dan centraal geproduceerd en via een pijpleidingnetwerk getransporteerd.

Het gezamenlijk produceren van water biedt heel wat voordelen. Meestal kan een hogere graad van efficiëntie behaald worden met een lager energieverbruik, omdat deze installaties meestal grootschaliger zijn. Zowel de CAPEX, als OPEX per kubieke meter water zal dalen en meer zekerheid van water kan worden gegarandeerd.

Ook kan zo’n centrale water productie plant gemakkelijker gebruik maken van verschillende ruw water bronnen, zodat de ruw water kost kan worden verminderd, de flexibiliteit kan worden verhoogd en een meer duurzame aanpak kan worden gerealiseerd.

De installatie kan off-site gebouwd worden, waardoor er ruimte bespaard wordt voor de betrokken bedrijven . Ze kan ook buiten eventuele ATEX-zones gebouwd worden, waardoor de investering wordt gereduceerd.

Water-link kan een dergelijke projecten van A tot Z ontwikkelen, financieren, bouwen en exploiteren en heeft reeds veel ervaring met de bouw van een centrale water productie installaties met bijhorende pijpleidingen.