Skip to content

Haalbaarheidsstudie

water-link industrie

Water-link kan bedrijven bijstaan bij het uitvoeren van wateraudits, opstellen van de waterbalans, toekomstige water noden, distributie van water in de fabriek, afvalwaterzuivering en mogelijkheden tot waterhergebruik, op basis van een jarenlange ervaring in de sector.

Via een initiële screening wordt het systeem in kaart gebracht en wordt onafhankelijk advies verstrekt aan de klant met betrekking tot de economisch haalbare opties, debottlenecking of renovatie van een water gerelateerde asset.

Bij deze haalbaarheidsstudie wordt met open vizier gekeken naar verschillende technologieën of een combinatie ervan.

Relevante referenties