Skip to content

Industriële Waterscan

Wat kan je verwachten?

De bevindingen uit de initiële haalbaarheidsstudie of scenario assessment kunnen verder in detail worden geverifieerd door ons proces en engineeringsteam, in nauwe samenwerking met de klant en onze financiële diensten, tijdens een getailleerde Waterscan.

Dergelijke Waterscans omvatten:

  • Bezoeken ter plaatse samen met het team van de klant
  • Doornemen van bijkomende informatie verschaft door de klant
  • Definiëring van de kwaliteit van de ruw water bron(nen)
  • Definiëring van de kwaliteit van het benodigde demiwater
  • Identificatie van de exacte leveringsgrenzen ter plaatse
  • Ontwarren van knelpunten ter plaatse
  • Uitwerken van een DBFO voorstel

Op deze manier kunnen we onze initiële scenario assessment verder verfijnen en komen tot een DBFO project voorstel voor 1 van de scenario’s.

water-link industrieel water inspectie