Skip to content

Air Products

Wateraudit leidt tot meer efficiëntie bij Air Products.

Betere economische en operationele prestaties dankzij geclusterd waterbeheer.

De uitdaging

Omgaan met de steeds strengere productie- en milieuvereisten.

Air Products is een internationale leverancier van industriële gassen met een productiefaciliteit in Gent. Het bedrijf stond voor de dubbele uitdaging van bedrijfsuitbreiding enerzijds en de steeds strengere milieuvereisten anderzijds.

De eerste uitdaging maakte dat ze een bijkomende watervoorraad moesten voorzien voor hun toekomstige behoeften. De tweede hield in dat ze een oplossing moesten zoeken die een continue kwaliteit zou garanderen.

Air Products vroeg water-link om een wateraudit uit te voeren op hun huidig en toekomstig waterverbruik. Deze audit omvatte een grondige analyse van de waterbehoeften van het bedrijf, stroom en kwaliteit, en een evaluatie van de mogelijke toekomstige vraag naar water.

Het resultaat van dit onderzoek stelde Water-link in staat een reeks precieze opties voor te stellen :

  • Het kanaalwater als voorraad bewaren en bestaande waterbehandelingsprogramma’s aanpassen.
  • Overschakelen op leidingwaterkwaliteit door bestaande waternetwerken.
  • Een lokale waterbehandelingsinstallatie bouwen en exploiteren, specifiek aangepast voor Air Products.
  • Aansluiten op Induss II, de waterbehandelingsinstallatie van water-link, dat service verleent aan een cluster van bedrijven.

De oplossing

Aansluiten op de cluster die gebruik maakt van de waterbehandelingsinstallatie van Induss II.

Hoewel de eerste drie oplossingen perfect haalbaar waren, was de meest rationele en voor de hand liggende oplossing voor Air Products om een verbinding te maken met de bestaande installaties van Induss  II. Dit zou enorme schaalvoordelen opleveren.

Met het overvloedig beschikbare brak water uit het Rodenhuizedok in Gent produceert Induss II al vier verschillende op maat gemaakte waterkwaliteiten, aangepast aan de vereisten van verschillende klanten. Klanten krijgen hun water aangeleverd via een distributienet, dat borg staat voor totale productintegriteit. Het verzekert bovendien de continuïteit voor de productie-installaties van de aangesloten klanten. Dit hele integratieproces is ontwikkeld om weinig milieu-impact te hebben, precies waar Air Products naar op zoek was.

Water-link bouwde daarom een drie kilometer lange pijpleiding om Air Products te koppelen aan Induss II. Er werden ook Service Level Agreements afgesloten tussen Air Products en water-link, die bepaald werden binnen het kader van een langetermijncontract. Ze garanderen een constante toevoer van koelwater, een verbeterde operationele efficiëntie en het onderhoud van de koelwatertoevoerinfrastructuur.

De voordelen

Door het outsourcen van hun waterbeheer kunnen ze bij Air Products nu weer focussen op de constructie van een nieuwe industriële gasproductie-installatie. Het bedrijf kan zich nu weer richten op zijn core business en tegelijk vertrouwen op Water-link voor alle waterkwesties. Deze case study toont aan dat een wateraudit van Water-link kan leiden tot een oplossing, die een aanzienlijke verbetering is voor de efficiëntie van het waterbeheer van een bedrijf.

Voor Air Products vertaalt die efficiëntieverbetering zich concreet in verbeterde economische en operationele prestaties, met onder meer :

  • Een verbeterde waterkwaliteit en dus lagere operationele, behandelings- en onderhoudskosten.
  • Een substantieel verlaagde ‘total cost of ownership’ (TCO).
  • Een optimale toevoer en kwaliteit van koelwater, met minder mankracht en managementtijd tot gevolg.
  • Het vermijden van milieu- en vergunningsproblemen.
  • Een lagere belasting op afvalwater.

Relevante referenties