Skip to content

Alco Bio Fuel - afvalwater

Afval wordt grondstof

Dankzij Water-link kan afvalwater opnieuw gebruikt worden.

Alco Bio Fuel, met vestiging op Rodenhuizendok in de haven van Gent, is een van de belangrijkste bio-raffinaderijen van België. Op de site in Gent worden granen verwerkt tot bio-ethanol, elektriciteit, vloeibare CO2 en nog enkele andere bijproducten uit voedergranen, zoals maïs en tarwe.

Hoofdproduct is bio-ethanol, een hernieuwbare bron van energie voor de transportsector. Alco Bio Fuel produceert jaarlijks zo’n 200 miljoen liter of 160.000 ton bio-ethanol.

Het belangrijkste bijproduct is DDGS – Dried Distillers’ Grains with Solubles – een hoogwaardig, eiwitrijk product dat toegevoegd wordt aan voeder voor rundvee, melkvee, varkens en pluimvee, als vervanging voor geïmporteerde eiwitten uit soja. Sinds kort produceert Alco Bio Fuel ook maïsolie, die extra toegevoerde waarde creëert voor de veevoederindustrie, of als grondstof dient voor biodiesel.

De vestiging op Rodenhuizendok is ideaal voor de aansluiting op wegen, spoor en water en maakt de logistiek efficiënt en duurzaam. Grondstoffen worden hoofdzakelijk aangevoerd per schip of lichter, uit België of de Europese Unie in het algemeen. Op energievlak heeft Alco Bio Fuel een warmtekrachtkoppeling in gebruik, die het mogelijk maakt om een energierendement te halen dat 25 % hoger ligt. Een gasturbine produceert elektriciteit voor de fabriek en voor het net, en de gekoppelde recuperatieketel produceert de nodige stoom voor de productie van bio-ethanol.

De uitdaging

Alco Bio Fuel wordt al geruime tijd beleverd vanuit de Induss II fabriek gelegen aan het Rodenhuizendok. Water-link levert Alco Bio Fuel onder meer koelwater, proceswater en ketelvoedingswater. Alco Bio Fuel had al langer als doel vooropgesteld om water ook maximaal te hergebruiken en vroeg Water-link daarbij om op zoek te gaan naar afvalwaterstromen die recupereerbaar zijn.

Er werd besloten om een analyse uit te voeren binnen het bedrijf, na te gaan welke waterstromen er waren en welke er eventueel in aanmerking konden komen voor hergebruik. Zo stelden we onder meer vast dat het spuiwater van de koeltoren voordien gewoon geloosd werd in het rivierwater. Er werd een oplossing uitgewerkt om het spuiwater terug naar Water-link te sturen, het daar te behandelen en het vervolgens opnieuw te gebruiken.

Daarnaast bleek dat er een belangrijk corrosieprobleem was in de koeltoren. Hoge corrosiesnelheden, die aanzienlijke schade opleverden en waardoor regelmatig lekken ontstonden die hersteld moesten worden. Dat alles leidde tot behoorlijke operationele kosten, herstelkosten en shutdowns. Hier moest duidelijk een probleem aan de basis aangepakt worden.

De oplossing

Een veel gebruikt product om corrosie te onderdrukken, zijn fosfaten. Alco Bio Fuel heeft echter een strenge norm voor fosfaat als het op lozing in oppervlaktewater aankomt. Op die manier was men gelimiteerd in de dosering en was de corrosiedruk ook iets te hoog.

Water-link kwam met de oplossing om het spuiwater van de koeltoren te recupereren op zijn installatie. Op die manier kon men iets hoger in fosfaat doseren en werd ook meteen het corrosieprobleem opgelost. Uiteraard moesten er een aantal parameters online gemonitord worden om er zeker van te zijn dat zij geen schade konden aanbrengen aan de membraaninstallatie van Water-link. Na de installatie van de nodige online sensoren en het plaatsen van een leiding, werd een close loop gerealiseerd tussen de bedrijven Water-link en Alco Bio Fuel. Water-link stuurt een goede waterkwaliteit in de vorm van ketelwater, koelwater en proceswater naar Alco Bio Fuel en krijgt van hen een deel afvalwater terug, dat opnieuw opgewerkt wordt tot een goede waterkwaliteit.