Skip to content

Alco Bio Fuel - proceswater

industrie technieker

De vrijheid om te focussen op nieuwe bedrijsopportuniteiten.

Nieuwe bio-ethanolfabriek kiest voor complete outsourcing aan Water-link.

De uitdaging

Onderzoeken van alternatieve waterbronnen Alco Bio Fuel uit Gent (België) had plannen voor een nieuwe fabriek voor de productie van bio-ethanol, een nieuwe activiteit voor het bedrijf. Omdat ze hun aandacht en investeringen wilden focussen op dit nieuwe, uitdagende project, vroegen ze Water-link om op zoek te gaan naar alternatieven voor hun huidig industrieel waterbeheer. Voor de productie van bio-ethanol zijn namelijk diverse soorten water vereist, zo ook proces- en koelwater.

De oplossing

Kostenefficiëntie door diepgaand onderzoek naar bronnen en DBFO Water-link maakte en presenteerde een grondige haalbaarheidsstudie op zoek naar alternatieven voor waterbeheer, met maximale klantenbetrokkenheid maar minimale tijdsinspanningen voor hen. Tegelijk werden ook de mogelijkheden voor het gebruik van grondwater, regenwater, oppervlaktewater en zelfs kraantjeswater onderzocht.

Dit resulteerde in een aanbeveling om de nieuwe waterbevoorrading voor de fabriek volledig uit te besteden aan een waterinstallatie die door Water-link in goede banen geleid zou worden. Het voorstel omvatte een waterzuiveringsoplossing, gebaseerd op beschikbaar oppervlaktewater, ondersteund door de lokale waterleverancier. Water-link zou het project van begin tot einde ontwikkelen en beheren : ontwerp (Design), bouw (Build), financiering (Finance) en exploitatie (Operate) of afgekort DBFO.

Een helder financieel overzicht bood Alco Bio Fuel complete transparantie en het bedrijf aanvaardde dit uitbestedingsvoorstel als het meest kostenefficiënt en veilig alternatief voor in-house waterbeheer.

De waterinstallatie, Induss II, ging in minder dan een jaar na de opstart van het project online.

Relevante referenties